Valpreventie ‘In Balans’ 2018/2019

Naamloos1-150x198

Volg de cursus ‘In Balans’ en blijf stevig op uw benen staan, ook wanneer u wat ouder wordt.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat willen de meeste mensen. Dit is niet altijd even vanzelfsprekend. Wanneer u ouder wordt kan het zijn dat u minder goed uw evenwicht kunt bewaren.  En wanneer u wat minder stevig op de benen staat is er kans op een valpartij. Soms kan dit ernstig zijn en kunt u daardoor niet meer zelfstandig thuis blijven wonen.

Van de 65-plussers valt een op de drie minstens 1 maal per jaar. Bij het toenemen van de leeftijd neemt het risico op vallen nog verder toe. Naar schatting komen er jaarlijks  96.000 ouderen op de Spoedeisende Hulp binnen naar aanleiding van een valincident. Veel ouderen die op de Spoedeisende hulp komen na een valincident hebben letsel aan heup, been of voet. Helaas herstellen ouderen  vaak langzaam en verliezen daardoor een deel van hun zelfredzaamheid en sociale contacten. Tevens kan een valincident ook een aanslag zijn op de zelfstandigheid en mobiliteit van de ouderen.

Nieuwe cursussen valpreventie ‘In Balans’ in 2018/2019
Deze cursussen starten weer in november a.s. voor inwoners van de gemeente Roermond op de volgende locaties:
 de Donderie, ’t Paradies, Asenray, Herteheym en Swalmen
De inhoud van de cursus bestaat uit:
3 voorlichtingsbijeenkomsten van 2 uur:
-informatie over de oorzaken van vallen
-wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen
-eenvoudige tips voor het dagelijks leven
en 16 weken beweegoefeningen 2x per week, 1 uur

Follow-up In Balans:
Voor oud-cursisten die de basiscursus hebben gevolgd. De cursus bestaat uit 13 lessen voor 35 euro. Start  maandag 10 december 2018 in ’t Paradies

Cursus ‘In Balans’ op vijf locaties
Deelname aan de cursus valpreventie kost 95,00 euro voor 35 lessen en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering (zie uw polis onder valpreventie/preventieve cursussen).

’t Paradies; Munsterstraat 61, 6041 GA ROERMOND Maandag en vrijdag van 11.00u-12.00u
1e cursusles begint 19 november 2018 van 10.00u-12.00u
de Donderie; Donderbergweg 47,
6043 JA ROERMOND
Maandag 14.00u-1500u en woensdag 11.15u-12.15u.
1e cursusles begint 12 november 2018 van 13.30u-15.30u
Herteheym; Putkamp 6,
6049 AK HERTEN
Dinsdag 13.30-14.30u en vrijdag 9.30u-10.30u
1e cursusles begint 13 november 2018 van 13.30u-15.30u
de Duup; Dorpstraat 97,
6042 LB ASENRAY
 Maandag en woensdag 15.00u-16.00u 1e cursusles begint in november 2018 13.30u-15.30u
St.Gehandicapte Zorg Limb.Markt 3B, 6071 JD SWALMEN Woensdag en vrijdag van 13.30u-14.30u 1e cursusles begint  november 2018 van 13.30u-15.30u

Aanmelden of voor meer informatie kunt u bellen met Edith Breukers, telefoonnummer 0475-328810 of mailen naar edithbreukers@oefentherapeut-roermond.nl

Valpreventie en In Balans is een bewezen effectief bewegingsprogramma gericht op valpreventie en gekoppeld aan voorlichting. Het is een interventie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Onderzoek naar de effectiviteit van In Balans laat een valreductie van 61% zien en een vermindering van 37% in angst om te vallen.