Diensten

DIENSTEN BEDRIJFSOEFENTHERAPIE MENSENDIECK
EEN STEUN IN DE RUG BIJ UW ARBO-BELEID

Afhankelijke van uw vraag kan de bedrijfsoefentherapeut worden ingezet voor:

Knelpuntenanalyse
Door middel van observaties, video-opname, vragenlijst en/of metingen, worden de werkplekken onderzocht en geanalyseerd.

De werkhoudingen en bewegingen van de werknemers worden geanalyseerd.

Advisering en voorlichting
Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek.
De aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

Training
Op maat gesneden trainingsprogramma’s.
Voorlichting en training in groepsverband en/of individueel.
Aanbieden van trainingsprogramma met een specifiek thema:
Bukken; Tillen; Cans(RSI); Ademhaling- en ontspanningsprogramma.

Reïntegratie
In samenwerking met de verantwoordelijken van uw bedrijf voor de reïntegratie van de medewerker kunnen wij zorgen voor een optimale reïntegratie. Een goede begeleiding is belangrijk om te voorkomen dat de klachten recidiveren.