Werkwijze

Werkwijze

Werknemers krijgen inzicht in houdingen en bewegingen die een rol spelen in het ontstaan van lichamelijke klachten.

  • Bewust maken van houdingen en bewegingen.
  • Begeleiding op maat in groepsverband en/of individueel.
  • De training en begeleiding vindt in de werkomgeving plaats.
  • De oefentherapeut leert de werknemer gezond bewegen.
  • Bestrijding van lichamelijke klachten die voortkomen uit een verkeerde houding of een te grote fysieke belasting